LÃNH ĐẠO THỜI ĐẠI MỚI ĐỔI MỚI MINDSET, NẮM TRỌN SKILLSET, THÀNH THẠO TOOLSET

Lãnh đạo thời đại mới 4.0 hiện nay phải đối mặt với những thách thức, khó khăn đầy bất ngờ. Liên tục cập nhật tình hình, thay đổi tư duy, thành thạo kỹ năng, công cụ để quản lý là cần thiết.
Lãnh đạo mới không nên chỉ chăm chăm làm thay việc nhân viên, việc gì cũng tự tay làm. Nếu muốn dẫn dắt doanh nghiệp đi xa, vượt khủng hoảng thì cần suy nghĩ và hành động như một nhà lãnh đạo thực thụ. Bên cạnh trình độ chuyên môn, thì tư duy đổi mới (mindset), kỹ năng quản lý (skillset), và tối ưu công cụ hỗ trợ (toolset) là bí quyết giúp lãnh đạo nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực.

Lãnh đạo thời đại mới

 

Lãnh đạo thời đại mới

 

Đổi mới tư duy (mindset)

Tư duy lãnh đạo là yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của một tổ chức. Không nên cố định tư duy trong khuôn khổ khi thế giới không ngừng chuyến biến và tiến xa. Cách làm cũ trong bối cảnh mới không thể khiến doanh nghiệp phát triển được. Phương thức kinh doanh có thể hiệu quả trong hôm nay nhưng ngày mai có thể sẽ khác. Một người lãnh đạo có tài cần phải nhận thức được điều đó. Và phải biết thức thời trong việc thích nghi và làm mới mình. Luôn cập nhập xu thế và đổi mới tư duy cách làm để nâng tầm doanh nghiệp.

Kỹ năng quản lý (skillset)

Năng lực quản lý được thử thách và đánh giá qua việc đạt được những mục tiêu đề ra và quá trình làm việc, thực hiện các kỹ năng lãnh đạo. Một lãnh đạo giỏi là người luôn biết cách hoạch định tốt mọi công việc. Là người cung cấp những lời khuyên, giải pháp hữu ích cho đội ngũ của mình. Một số kỹ năng quan trọng mà nhà lãnh đạo thường cần phải có là: Thiết lập mục tiêu, lên kế hoạch, Giao tiếp giao việc hiệu quả, Cố vấn, Tạo động lực cho nhân viên,…

Thành thạo công cụ hỗ trợ (toolset)

Nhà lãnh đạo thời đại mới là người phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng để vận hành doanh nghiệp. Ngoài tư duy, kỹ năng cần thiết, việc vận dụng linh hoạt các công cụ hỗ trợ sẽ giúp lãnh đạo giải quyết công việc thông minh – hiệu quả hơn. Ứng dụng những công cụ, công nghệ vào quản trị, xây dựng. Sẽ giúp đảm bảo cho việc phát triển đội ngũ và tăng trưởng bền vững.
Có tư duy (mindset) để nhận thức đúng, lãnh đạo mới có thể làm ra kết quả đúng. Có kỹ năng (skillset) để quản lý đội ngũ, biết cách sắp xếp, xử lý công việc linh hoạt hơn để tránh lãng phí nguồn lực. Và có sự hỗ trợ của công cụ (toolset), lãnh đạo sẽ làm việc nhanh và hiệu quả hơn. Và cũng có tính hệ thống và kết nối hơn.
Xem thêm các bài viết khác