12000+
Số lượng học viên

50
Chương trình đào tạo

400
Doanh Nghiệp

30
Công cụ thực hành

Câu chuyện hình thành

Sau nhiều năm tư vấn về chiến lược, thực thi BSC/KPIs cho các Tập đoàn tại Việt Nam, TOPPION nhận thấy rất nhiều quản lý cấp trung và lãnh đạo của các Doanh nghiệp có cùng điểm chung như sau:

 • Quản lý/ Lãnh đạo đi lên chủ yếu bằng chuyên môn; quản lý, dẫn dắt đội ngũ dựa trên kinh nghiệm và bản năng.
 • Chưa được trang bị đầy đủ từ Tư duy, Bộ kỹ năng cho tới Công cụ cần thiết dành cho người quản lý/ Lãnh đạo.

Từ những thực tế đó, TOPSKILLS – công ty thành viên của TOPPION GROUP đã ra đời, kế thừa trọn vẹn nền tảng từ công ty mẹ với mô hình MTC ® (Mindset – Training – Coaching), mục tiêu cung cấp những GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN từ tư vấn, đào tạo đến công cụ đo lường hiệu quả:

 • TƯ VẤN: Xây dựng Từ điển năng lực, Khung năng lực & Lộ trình đào tạo.
 • ĐÀO TẠO: Triển khai đào tạo tư duy & kỹ năng.
 • CÔNG CỤ: Phát triển các công cụ đo lường sau đào tạo hiểu quả theo tiêu chuẩn Quốc tế được các tổ chức hàng đầu thế giới công nhận.

Chúng tôi thấu hiểu các vấn đề cốt lõi trong công tác lãnh đạo và mong muốn được đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm cải tiến nền móng lãnh đạo bằng những giải pháp hiệu quả tối ưu.

“KIẾN TẠO LÃNH ĐẠO KẾ THỪA”

TOPSKILLS là công ty thành viên của TOPPION GROUP, ra đời và kế thừa nền tảng từ công ty mẹ với mô hình MTC-Result®, cung cấp những giải pháp toàn diện về đào tạo và tư vấn. Chúng tôi vận hành với tâm huyết cải tiến và kiến tạo đội ngũ lãnh đạo mới !

Ban Giám Đốc TOPSKILLS

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA TOPSKILLS

1. Chuyên gia TOPSKILLS là một trong số chuyên gia đầu tiên và hiếm hoi tại Việt Nam có được chứng nhận toàn cầu về DISC, được công nhận bởi tổ chức EXTENDED DISC Hoa Kỳ.

2. Chương trình đào tạo đặc biệt được cung cấp bởi đối tác quốc tế – EXTENDED DISC Hoa Kỳ

 • Bộ tài liệu có bản quyền toàn cầu.
 • Được phân phối bài test DISC chuẩn quốc tế.
Chứng nhận Extended DISC Hoa Kỳ của Chuyên gia Lê Thanh Lâm
Chứng nhận Extended DISC Hoa Kỳ của Chuyên gia Lê Thanh Lâm

3. Triển khai mô hình Cố Vấn – Kèm cặp cho doanh nghiệp trong quá trình đào tạo, nhằm đảm bảo học viên đạt kết quả đào tạo cao nhất.

4. Ứng dụng Công cụ hỗ trợ đánh giá sau đào tạo bằng Bộ từ điển năng lực hành vi dành riêng cho từng nội dung đào tạo (tùy vào yêu cầu doanh nghiệp), thực hiện đánh giá theo mô hình Kirkpatrick trên thước đo từ cấp độ 2 đến 4.

Mô hình Kirkpatrick
Mô hình Kirkpatrick

5. Phương pháp đào tạo hiệu quả: Hỏi đáp, xem video, thảo luận, thuyết trình, dẫn giảng, trò chơi, thực hành, bộ hành vi…

 • Nội dung thực tiễn, ứng dụng tốt vào công việc.
 • Phương pháp dạy sinh động, dễ hiểu.
 • Phương pháp học giúp nhớ bài tại lớp.
 • Test đầu ra ngay sau khi kết thúc khóa học.

CUSTOMERS

Khách Hàng Của Chúng Tôi Nói Gì?

Một Số Khách Hàng Của TOPSKILLS