TƯ VẤN TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC/KHUNG NĂNG LỰC
Khung năng lực và Từ điển năng lực là cơ sở để đánh giá và đo lường sự phát triển của đội ngũ, là nền đề triển khai kế hoạch đào tạo hiệu quả.
TƯ VẤN LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO
Tư vấn luôn nên là bước đầu tiên cần thực hiện trước khi triển khai đào tạo, để xác định đúng đối tượng, đúng nội dung, đúng mục tiêu trọng điểm. Đảm bảo cho hiệu quả đào tạo đáp ứng được đúng nhu cầu của doanh nghiệp.

CUSTOMERS

Khách Hàng Của Chúng Tôi Nói Gì?