PHÂN TÍCH HÀNH VI DISC GIÚP BẠN THIẾT LẬP MỤC TIÊU THÀNH CÔNG

Tự nhận thức về bản thân giúp chúng ta thực hành thiết lập mục tiêu công việc cần thiết. Để đạt được những điều mong muốn. Công cụ DISC giúp chúng ta hiểu rõ hơn cách bản thân bán hàng, lãnh đạo, giao tiếp,… 

Ngoài ra, ta có thể sử dụng DISC để giúp hiểu cách đặt mục tiêu. Và làm thế nào để đạt mục tiêu một cách tốt nhất. Một khi nhận thức về phong cách hành vi của bản thân một cách rõ ràng hơn, bạn sẽ được trang bị tốt hơn. Để tập trung vào việc thiết lập mục tiêu và đạt được mục tiêu của mình. 

 

Thiết lập mục tiêu thành công với công cụ DISC

 

Nhận ra những hành vi và trở ngại của nhóm phong cách DISC trong việc thiết lập mục tiêu

Phong cách nhóm D,I

Phong cách nhóm D là những người tham vọng và đặt ra nhiều mục tiêu lớn. Tuy nhiên, khi không nhìn thấy kết quả ngay lập tức, họ có thể mất động lực để đạt được mục tiêu của mình. Phong cách nhóm D thích các mục tiêu ngắn hạn với kết quả rõ ràng và nhanh chóng. Các mục tiêu dài hạn sẽ khó khăn hơn để duy trì sự tập trung hàng ngày. 

Phong cách nhóm I có xu hướng cần khai thác sự nhiệt tình của mình khi đề ra mục tiêu. Sự lạc quan của họ khiến họ hình dung mình về đích như nào trước khi kết thúc kế hoạch của mình. Nhóm I giống với phong cách nhóm  D ở chỗ thích các mục tiêu ngắn hạn hơn. Tuy nhiên, họ tập trung vào niềm vui đạt được mục tiêu hơn là hoàn thành nhiệm vụ. 

Phong cách nhóm S,C

Nhóm S là những người khiêm tốn và thận trọng trong việc thiết lập kế hoạch. Phong cách nhóm S muốn có hướng dẫn từng bước và một kế hoạch được trình bày rõ ràng. Họ có thể đánh mất mục tiêu bởi vì liên tục “lên kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng” thay vì thực sự bắt đầu. Tuy nhiên, một khi nhóm S bắt đầu vào công việc, không gì có thể làm khó họ.

Phong cách nhóm C mang tính phân tích và tỉ mỉ hơn. Họ muốn các mục tiêu rõ ràng, dựa trên các dữ liệu. Đôi khi còn đòi hỏi những phân tích chuyên sâu. Họ có thể tập trung quá nhiều vào những con số và chi tiết cụ thể. Thay vì lùi lại và xem xét những gì thực sự cần đạt được. VÌ thế khi thiết lập mục tiêu nhóm S, các thất bại nhỏ hằng ngày sẽ dễ nổi bật hơn so với mục tiêu tổng thể đạt được. 

 

Thiết lập mục tiêu và cam kết thực hiện

 

Nếu nhà lãnh đạo nhận ra phong cách hành vi DISC của mình sẽ có nhiều khả năng đạt được mục tiêu hơn. Cũng như giúp cho nhân viên chinh phục mục tiêu của chính họ.

Thiết lập mục tiêu với nhóm D,I

Nếu nhà lãnh đạo đang thiết lập mục tiêu với nhân viên nhóm D, hãy nhớ biến họ thành một phần của quy trình. Họ cần cảm thấy họ có quyền lựa chọn. Và cảm giác được độc lập và được đưa ra ý kiến. Ngoài ra, các mục tiêu phải mang tính thách thức và thể hiện rõ họ sẽ được lợi như nào khi đạt được chúng. Phong cách nhóm D luôn được thúc đẩy bởi thử thách. 

Thách thức lớn nhất đối với nhân viên theo phong cách nhóm I là làm theo. Thông thường, nhóm I nhìn thấy những cơ hội thú vị hơn để đặt ra những mục tiêu mới khác nhau mà không cần hoàn thành những mục tiêu hiện tại. Hãy giúp nhóm I tập trung vào các bước rõ ràng được chia rõ các nhiệm vụ hằng ngày. Họ cần ghi lại các mục tiêu của mình và có trách nhiệm trình bày những điều đó. Nó có thể không phải là động lực hay niềm vui. Nhưng sẽ giúp nhóm I duy trì được sự tập trung lâu dài và đi đúng hướng.

Thiết lập mục tiêu với nhóm S,C

Nếu lãnh đạo đang thiết lập mục tiêu với nhân viên mang phong cách nhóm S, nhớ hỗ trợ và khuyến khích họ thường xuyên. Họ làm việc rất tốt, nhưng có thể đang trong tình trạng quá tải. Lãnh đạo cần kiểm tra tiến độ của họ thường xuyên. Và đảm bảo rằng họ hiểu được cách thực hiện. Nói với nhân viên nhóm S “tôi đang tin tưởng vào bạn’’ là cách tuyệt vời để thúc đẩy họ đạt được mục tiêu. 

Khi làm việc cùng nhân viên phong cách nhóm C, hãy nhớ bắt đầu quá trình này sớm. Giúp họ cảm thấy có động lực bằng cách tạo ra các kế hoạch chi tiết. Nỗi sợ hãi của những nhân viên nhóm C là lời chỉ trích, họ muốn mọi thứ được thực hiện một cách chính xác với đầy đủ thông tin. Điều quan trọng là phải khách quan nhất và có thể tập trung vào các dữ liệu. Giúp họ nhìn vào những mặt tích cực và ghi nhớ được tầm nhìn bao quát về kế hoạch đã đề ra.

 

Đạt được cam kết với mục tiêu đề ra

 

Tất cả các phong cách đều có động cơ và phản ứng khác nhau đối với áp lực và căng thẳng trong việc thiết lập mục tiêu. Phân tích hành vi DISC có thể chủ động giúp nhà lãnh đạo và nhân viên của họ biết những hoàn cảnh nào cần điều chỉnh hành vi để đạt được mục tiêu tốt nhất.

DISC giúp loại bỏ các yếu tố giới hạn, cản trở khả năng thiết lập và đạt được mục tiêu. Sử dụng DISC để phát triển nhận thức về bản thân một cách tự tin hơn. Bạn sẽ có thể đưa ra quyết định tốt hơn trong việc sửa đổi hành vi của mình. Để đảm bảo thiết lập mục tiêu thành công và sẵn sàng thực hiện công việc khó khăn để đạt được mục tiêu của mình.

 

XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT KHÁC: