NHỮNG ĐẶC ĐIỂM QUAN TRỌNG NHẤT CỦA KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO VỚI TRÍ TUỆ CẢM XÚC

\Trí tuệ cảm xúc là khả năng quản lý cảm xúc của chính bạn và diễn giải cảm xúc của người khác theo bản năng để phát triển các mối quan hệ hiệu quả. Là một nhà lãnh đạo, bộ kỹ năng trí tuệ cảm xúc là một điều cần thiết. Với tầm quan trọng của việc xây dựng sự đoàn kết và tạo động lực cho đội ngũ. 

 

Khả năng lãnh đạo với trí tuệ cảm xúc

 

Các nhà lãnh đạo có trí tuệ cảm xúc thể hiện một số đặc điểm chung, bao gồm:

 

1. Nhận thức về bản thân

Điểm khởi đầu cho trí tuệ cảm xúc là khả năng tự nhận thức cao. Bạn hiểu rõ về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và cách bạn tiếp xúc với người khác. Các nhà lãnh đạo về mặt cảm xúc phải cảm nhận được cách người khác phải ứng với sự lãnh đạo của mình. Bằng cách lắng nghe và thấu hiểu đội ngũ. Sau đó theo dõi phản hồi của họ để biết và đánh giá lại các hành vi với tư cách là một nhà lãnh đạo. Ví dụ, một nhà lãnh đạo thuộc nhóm D nhận ra phong cách lãnh đạo quyết đoán, độc lập và thích cạnh tranh là thế mạnh của mình và sử dụng nó để thúc đẩy nhân viên hiệu suất hơn và hướng tới các mục tiêu chung. 

2. Đồng cảm với nhân viên là phẩm chất cốt lõi của trí tuệ cảm xúc

Nhà tâm lý học người Mỹ Daniel Goleman, trên trang web MindTools đã giải thích rằng sự đồng cảm là phẩm chất cốt lõi của trí tuệ cảm xúc. Đồng cảm là sự hiểu biết về cảm xúc. Biết cách đặt mình vào vị trí của người khác về một tình huống nào đó. Đối với nhà lãnh đạo, đồng cảm với nhân viên là quan trọng để quản lý đội ngũ thành công. Khi nhân viên cảm thấy được quan tâm và nhìn nhận, họ sẽ chủ động hơn trong công việc. Nêu ý kiến cá nhân cũng như sẽ nhận được sự tôn trọng hơn với tư cách là nhà quản lý. 

3. Trách nhiệm giải trình 

Là một nhà lãnh đạo, thông thường phải thể hiện trách nhiệm giải trình về các quyết định, hành động. Và cả sai lầm của mình để có được sự tin tưởng của cấp dưới. Khi đặt ra tiêu chuẩn giải trình cao, sẽ dễ dàng giữ nhân viên của mình theo các tiêu chuẩn cao hơn về hiệu suất công việc. 

4. Giao tiếp và giải quyết xung đột

Goleman nói rằng: ‘’Kỹ năng xã hội nổi bật trong trí tuệ cảm xúc’’. Cụ thể hơn, những người thông minh về mặt cảm xúc hiểu được giá trị của giao tiếp bằng lời nói rõ ràng và thuyết phục. Cũng như việc lắng nghe chủ động. Các nhà lãnh đạo cũng phải thương lượng các xung đột với nhân viên. Đôi khi làm trung gian hòa giải các xung đột giữa các nhân viên hoặc phòng ban. Một nhà lãnh đạo cần thúc đẩy trao đổi cởi mở, trung thực về quan điểm, quyết định dựa trên mục tiêu. 

 

Theo CHRON.

 

Xem thêm các bài viết

NĂNG LỰC CỐT LÕI ĐỐI VỚI VAI TRÒ LÃNH ĐẠO

4 PHONG CÁCH MUA HÀNG – ĐỌC VỊ KHÁCH HÀNG VỚI DISC

ỨNG DỤNG DISC TRONG BÁN HÀNG: “VŨ KHÍ” CỦA BEST SELLER

6 ĐIỀU PHŨ PHÀNG VỚI LÃNH ĐẠO TRONG GIAO TIẾP VÀ GIAO VIỆC