LÃNH ĐẠO TRAO QUYỀN NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐEM LẠI HIỆU QUẢ TRONG CÔNG VIỆC?

Trong công việc, lãnh đạo trao quyền cho nhân viên của mình là điều rất quan trọng để có thể phát triển được đội ngũ. Lãnh đạo trao quyền cho nhân viên, nghĩa là quyết định cho phép nhân viên đưa ra các quyết định về hiệu suất công việc. Mà không cần thông qua sự chấp thuận của cấp quản lý. 

Một nhà lãnh đạo giỏi hiểu rõ khi nào nhân viên của mình cần hoặc không cần sự hướng dẫn. Người quản lý hiểu được lợi ích của việc trao quyền có thể áp dụng vào để hỗ trợ cho sự phát triển của thành viên trong đội ngũ.

Những điều cần lưu ý khi lãnh đạo trao quyền

Những điều cần lưu ý khi lãnh đạo trao quyền cho nhân viên

 

Có mục tiêu, kế hoạch chung để nhân viên nương theo

Các mục tiêu phát triển mà lãnh đạo cũng như nhân viên đề ra sẽ là tiền đề để để nhân viên phát triển lộ trình của mình trong suốt quá trình thực hiện. Nhà lãnh đạo nên thỉnh thoảng kiểm tra để đảm bảo nhân viên đang tuân theo kế hoạch đề ra. Nhưng việc thực hiện kế hoạch như thế nào thì tùy thuộc vào nhân viên. Từng thành viên được trao cơ hội để tạo ra thành công của chính mình dựa trên khả năng và thái độ tích cực theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp của chính mình.

Để đội ngũ của mình tự giải quyết vấn đề

Khi một đội ngũ tự tìm cách để giải quyết các vấn đề xảy ra trong công việc thay vì dựa vào quản lý của họ. Đây là một ví dụ cho việc trao quyền cho nhân viên hiệu quả. Một nhà quản lý có thể chuyển trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh hằng ngày và thực hiện cho nhân viên. Từ đó phát triển quy trình giải quyết vấn đề riêng của mình. Khả năng giải quyết vấn đề độc lập được cải thiện của nhân viên giúp công việc hiệu quả hơn. Từ đó giúp tăng năng suất hơn. 

 

Ủy quyền cho cấp dưới

Một người quản lý xác định các phẩm chất lãnh đạo ở một cá nhân có thể giúp phát triển những phẩm chất đó. Thông qua việc ủy quyền cho nhân viên đó quyền hạn lớn hơn. Điều này giúp tạo ra một hệ thống phân cấp trong nhóm. Và củng cố khả năng đưa ra quyết định của nhóm và phát triển sự nghiệp của các thành viên. Người lãnh đạo vẫn là nguồn lực cho sự phát triển của đội ngũ. Tuy nhiên, trao quyền cho nhân viên của mình cũng là cách để đào tạo lãnh đạo kế thừa. Giúp họ phát triển được những kỹ năng quản lý của mình.

 

Tạo trách nhiệm cho nhân viên

Quản lý sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tạo ra tinh thần trách nhiệm cao hơn cho nhân viên. Một trong những phương pháp đó là trao quyền. Cho nhân viên chịu trách nhiệm về nhiều công việc với vai trò của chính họ. Điều này mang lại cho nhân viên cảm giác tự chủ hơn. Và khiến họ chịu trách nhiệm trực tiếp với những vấn đề pháp sinh trong quá trình làm việc. Tinh thần trách nhiệm nâng cao sẽ ảnh hướng tích cực đến hiệu suất làm việc của họ. Tạo ra một đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả hơn.

 

Theo Chron

 

Xem thêm các bài viết tại TOPSKILLS: