XU HƯỚNG MUỐN ĐƯỢC TRAO QUYỀN KHI LÀM VIỆC CỦA THẾ HỆ Z

Một trong những khác biệt lớn của thế hệ Z với các thế hệ trước là mong muốn được thể hiện bản thân và cảm thấy mình là người có giá trị, được tham gia vào việc ra quyết định và có xu hướng muốn được trao quyền trong công việc. Vì thế, doanh nghiệp cần thay đổi cách quản lý nhân sự, thay vì cầm tay chỉ việc, hướng dẫn chi tiết, nhà quản lý hãy trao quyền cho nhân viên.

Đây là một trong những cách hiệu quả nhất để thế hệ này phát triển được kỹ năng của họ. Khi là người tự đưa ra quyết định công việc mình làm, họ sẽ được thúc đẩy để nỗ lực nhiều hơn. Và quá trình này cần diễn ra liên tục để nhà quản lý có thể nuôi dưỡng đội ngũ trở nên hiệu suất.

Xu hướng muốn được trao quyền của thế hệ  Z

Thế hệ Z sống với một thế giới rộng lớn và có nhiều lựa chọn hơn. Đối với họ, ng việc họ đang làm chỉ là một trong số những lựa chọn trong nhiều cơ hội khác. Họ sẵn sàng rời đi nếu họ nhận thấy nơi đây không cho họ học nhiều nền tảng, ít mang cho họ kinh nghiệm, kiến thức..nhưng cái chính là thu nhập và sự vui vẻ. Đây cũng chính là thách thức của nhà quản lý khi trao quyền cho họ.

 

Để có thể tạo ra hiệu suất cao nhất, nhà lãnh đạo cần để nhân viên cảm thấy được trao quyền bằng cách:

Truyền cảm hứng sáng tạo

Một môi trường gò bó sẽ triệt tiêu tính sáng tạo của nhân viên. Để có thể khuyến khích sự sáng tạo, nhà quản lý cần tiếp nhận các ý tưởng mới, các đóng góp để từ đó cải thiện kế hoạch, kết quả công việc. Ngoài ra, hãy trao cho họ những cơ hội để thử những điều trước đây tổ chức chưa làm như vậy sẽ phát huy được tinh thần cống hiến vào thành tích chung của tập thể. 

Khuyến khích tự giải quyết các vấn đề phát sinh

Khả năng giải quyết vấn đề tác động rất lớn đến kết quả kinh doanh của công ty. Hãy rèn luyện và khuyến khích nhân viên giải quyết hiệu quả và nhanh chóng những vấn đề phát sinh, không phụ thuộc vào quản lý. Như vậy, kỹ năng của họ sẽ được nâng cao, công việc không bị ngưng trệ và quản lý cũng tập trung được vào những nhiệm vụ quan trọng hơn.

Cùng tham gia xây dựng các kế hoạch, mục tiêu chung

Hãy để thế hệ Z thấy được tầm quan trọng của chính họ trong quá trình chinh phục mục tiêu chung của tổ chức. Đây là nhóm nhân sự có những tư duy đột phá, sáng tạo. Hãy để họ cùng tham gia vào các chiến lược ngay từ đầu, biết đâu bạn sẽ có được những kết quả bất ngờ giúp doanh nghiệp thay đổi và phát triển.

Ủy quyền

Đây là cách giúp nhân viên dễ dàng nắm bắt công việc, chủ động và thực hiện đúng với những mục tiêu đã đặt ra. Thế hệ Z năng động, vì thế sẽ luôn tìm được những phương án linh hoạt để giải quyết mọi vấn đề gặp phải.

 

Thế hệ Z thích được tham gia vào những vấn đề quan trọng, muốn được các cấp quản lý lắng nghe ý kiến, quan tâm và động viên tinh thần. Hãy cho đội ngũ thấy rằng họ xứng đáng ở vị trí này và tổ chức không hề có rào cản nào giới hạn những tiềm năng của họ. Từ đó sẽ khiến họ trách nhiệm hơn và tạo được hiệu quả cao hơn trong công việc.

 

Xem thêm các bài viết khác:

XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VỚI THẾ HỆ ĐA NHÂN SỰ

PHÂN TÍCH HÀNH VI DISC VÀ VIỆC CHỌN NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP