[SUCCESS STORIES – ARTELIA] KHI TÍNH CẦU TOÀN KHƠI DẬY CHẤT THÀNH CÔNG

Không ít người cho rằng tính cầu toàn sẽ cản trở thành ng, nhưng ARTELIA lại đang chứng minh điều ngược lại. Là tập đoàn độc lập đa ngành cung cấp các dịch vụ kỹ thuật đa dạng về lĩnh vực xây dựng, hạ tầng, yêu cầu sự tỉ mỉ trong ng việc ở nơi đây rất cao. Hẳn nhiên, mà mỗi một nhân viên đều luôn mong muốn hoàn thiện ng việc một cách tốt nhất.
️Để có thể làm được điều đó, việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là một phần thiết yếu. Và TOPSKILLS vô cùng tự hào vì là người đồng hành, góp phần xây dựng CHẤT THÀNH NG ở đội ngũ ARTELIA. Sau đây là chia sẻ của một thành viên Quản lý, người đã tham dự chuỗi đào tạo Kỹ năng lãnh đạo của chúng tôi.
‘’Sau khi tham dự khóa đào tạo dành cho quản lý, mình đã hình dung và hiểu được vai trò, nhiệm vụ và năng lực cần có của một lãnh đạo. Và mình đang từng bước vận dụng nó.
Mình gặp khó khăn khi bước đầu áp dụng các phương pháp kể trên vì mọi người luôn thực hiện ng việc theo thói quen, ngại thay đổi. Từng bước, từng bước mình áp dụng những nội dung đã học, nhưng ví dụ minh họa thực tiễn từ các buổi học. Cuối cùng mình đã thấy có hiệu quả, mình nghĩ trong tương lai sẽ càng hiệu quả hơn.’’
TOPSKILLS xin chân thành cảm ơn những chia sẻ chân thành từ thành viên ARTELIA.. Mong rằng TOPSKILLS sẽ được đồng hành cùng Tập đoàn thật lâu. Chúc cho các Anh/Chị sẽ tiếp tục phát triển và thành ng hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình!
𝗧𝗢𝗣𝗦𝗞𝗜𝗟𝗟𝗦 – 𝗦𝗸𝗶𝗹𝗹𝘀 𝗧𝗼 𝗧𝗵𝗲 𝗧𝗼𝗽