TOPSKILLS ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ GENERALI VIỆT NAM

GENERALI Việt Nam là một tổ chức luôn khẳng định được vị thế dẫn đầu về bảo hiểm sức khỏe và trải nghiệm khách hàng tại Việt nam.

Với phương châm hoạt động “Đơn giản, hiệu quả, lấy khách hàng làm trọng tâm”, GENERALI Việt Nam không chỉ chú trọng về cam kết mang đến những giải pháp bảo hiểm có chất lượng hàng đầu thế giớia mà còn có phát triển con người làm nguồn gốc cho sự phát triển của công ty. Bởi lãnh đạo GENERALI VIệt Nam hiểu rằng: “Nhân lực là tài sản quý giá nhất của công ty.”

Trong những tháng đầy biến động của năm 2021, TOPSKILLS vinh dự là người đồng hành cùng đội ngũ của GENERALI Việt Nam qua các chương trình Đào tạo rèn luyện kỹ năng và Coaching & Mentoring.

Cụ thể như sau:

 

  1. Chương trình: Đặt Mục Tiêu Và Lập Kế Hoạch

 Đối tượng: Đội ngũ Quản lý GenE

Thời lượng: 01 ngày (19/07/2021), 08h30-16h30

Địa điểm tổ chức: Online

 

  1. Tên chương trình: Coaching & Mentoring

 Đối tượng: Đội ngũ Quản lý GenE

Thời lượng: 01 ngày (07/12/2021), 08h30-16h30

Địa điểm tổ chức: Online

 

Sau các chương trình, những điều mà TOPSKILLS và GENERALI đạt được là:

  • Định hướng phát triển, thay đổi bản thân cho đội ngũ quản lý, từ đó giúp phát huy được tin thần tự chủ, lên kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu doanh nghiệp và ước mơ của bản thân.
  • Hướng dẫn nâng cao và tạo điều kiện để đội ngũ phát huy hết tiềm năng của mình, vượt qua mọi trở ngại và đạt tới thành công bền vững,
  • Hiểu và áp dụng được cơ bản 02 công cụ mentoring và coaching trong phát triển đội ngũ.
  • Hiểu và áp dụng được các kỹ thuật lắng nghe dùng trong Khai vấn.