Tập 7: Ứng dụng EXTENDED DISC trong phân tích đội ngũ và doanh nghiệp.

Tại sao bạn vẫn NÊN “đầu tư” để làm bài test DISC quốc tế này? Hãy cùng Topskills giải mã và tìm hiểu tường tận trong series chia sẻ về công cụ Extended DISC.

Tập 7: Ứng dụng EXTENDED DISC trong phân tích đội ngũ và doanh nghiệp.