Tập 4: Giải mã chi tiết 18 trang báo cáo của EXTENDED DISC.

Tại sao bạn vẫn NÊN “đầu tư” để làm bài test DISC quốc tế này? Hãy cùng Topskills giải mã và tìm hiểu tường tận trong series chia sẻ về công cụ Extended DISC.

Tập 2: Hướng dẫn cách làm bài đánh giá Extended DISC quốc tế