Tập 3: Phân tích chuyên sâu năng lực bán hàng bằng công cụ EXTENDED DISC.

Tại sao bạn vẫn NÊN “đầu tư” để làm bài test DISC quốc tế này? Hãy cùng Topskills giải mã và tìm hiểu tường tận trong series chia sẻ về công cụ Extended DISC.

Tập 2: Hướng dẫn cách làm bài đánh giá Extended DISC quốc tế