PRUDENTIAL VIỆT NAM – CHIA SẺ CÙNG MDRT

Tầm quan trọng của Mentoring đã được biết đến từ lâu trên thế giới, tuy nhiên thời điểm hiện tại thì không có quá nhiều nhân viên ở các doanh nghiệp biết đến giá trị của Mentoring cũng như gặp được những Mentor dày dặn kinh nghiệm giúp đỡ. Muốn làm nên sự nghiệp lớn lao, không thể chỉ phụ thuộc vào sức cá nhân là đủ, đó là lý do mà mỗi người đều nên có người cố vấn và trả thành cố vấn cho những người sau trong hành trình sự nghiệp của mình.

 

Chính vì thế TOPSKILLS đồng hành cùng PRUDENTIAL tổ chức chuỗi sự kiện cho 1000 MDRT về Experiences và Mentoring. Bao gồm:

 

  • CHIA SẺ SỰ KIỆN MDRT EXPERIENCES 2021 – Ngày 07/08/2021
  • CHIA SẺ SỰ KIỆN MDRT – PHƯƠNG PHÁP KÈM CẶP VÀ CỐ VẤN – Ngày 14/09/2021

 

Mục tiêu của chương trình đặt ra giúp các MDRT của PRUDENTIAL đạt được:

        Thiết lập được hình mẫu cho bản thân.

        Lời khuyên và hỗ trợ hướng dẫn đạt được mục tiêu.

        Nắm được nguyên tắc và các giai đoạn để cố vấn hiệu quả.

        Áp dụng được những phương pháp và công cụ trong việc cố vấn, hỗ trợ MDRT mới.