Khóa Ứng Dụng Phân Tích Hành Vi (DISC) Trong Quản Lý Con Người dành cho Lãnh Đạo & Quản Lý

Thứ 7 ngày 10/04 tại TP.HCM, khóa Ứng Dụng Phân Tích Hành Vi (DISC) Trong Quản Lý Con Người đã diễn ra vô cùng sôi nổi với sự tham dự đông đảo của 80 các nhà Lãnh đạo và Quản lý đến từ nhiều doanh nghiệp.

Khóa học đã truyền tải giúp các học viên:
● Hiểu và nắm được nền tảng của công cụ phân tích hành vi và cách nhận diện bản thân, cũng như các nhóm hành vi chủ đạo trong Extended DISC.
● Làm rõ tư duy 7 Đúng trong khâu Quản trị con người hiệu quả;
● Phát huy một số ứng dụng quan trọng trong Quản lý con người.

Bên cạnh đó, xuyên suốt chương trình là các hoạt động nhóm trong không khí vô cùng sôi nổi để học viên dễ dàng lĩnh hội kiến thức và kết nối.