Khóa Kỹ Năng Giao Tiếp dành cho cấp độ Quản Lý của Yeah 1Digital HCM

Lịch đào tạo tiếp tục triển khai tại Yeah 1Digital HCM ngày 03/04, với 30 Quản Lý đã tham gia khóa Kỹ Năng Giao Tiếp.

Với mục tiêu giúp học viên:
● Hiểu được tầm quan trọng của giao tiếp hiệu quả trong dẫn dắt đội ngũ;
● Áp dụng được các kỹ thuật phản hồi, giao việc cho nhân viên;
● Thấu hiểu được phong cách giao tiếp của từng nhân viên để tăng hiệu quả giao tiếp;
● Nhận ra được tầm quan trọng của giao việc và giám sát, đánh giá kết quả nhân viên sau khi giao việc;
● Vận dụng được phương pháp và công cụ một cách hiệu quả trong giao việc – giám sát và đánh giá nhân viên một cách chính xác.