Khóa đào tạo LEADING RIGHT – LÃNH ĐẠO ĐÚNG

ALPHA LEADER – Thủ lĩnh đầu đàn

Trong một đàn sói, sói đầu đàn có thể hung bạo với kẻ thù khi bị đe dọa, để bảo vệ bầy đàn và khiến đồng loại khuất phục bằng bản lĩnh và ý chí chiến đấu của nó. Đối với đồng đội, sói đầu đàn không lãnh đạo bằng sức mạnh cơ thể hay nhe răng nanh hăm dọa mà dùng sức mạnh của trái tim, tinh thần khí phách để cảm hóa.

Ở thời hiện đại, Alpha Leader – thế hệ lãnh đạo cần mạnh mẽ quyết liệt nhưng vẫn có sự linh hoạt, “mềm nắn rắn buông” trong xử lý tình huống, đó là những nhân tố kiến tạo đội ngũ thành công.

Chính vì mục tiêu đó, Topskills đã triển khai khóa đào tạo LEADING RIGHT – LÃNH ĐẠO ĐÚNG vào ngày 17 – 18/03/2021 vừa qua, khóa dành cho tất cả Quản lý Tư Vấn Viên (Agency Leaders) của Prudential. Khóa học diễn ra vô cùng “ĐÔ trong sự nghiệp huấn luyện, chuyên gia chia sẻ.

Với nội dung truyền tải giúp học viên:
– Thấu hiểu được tư duy, vai trò, và nhiệm vụ của một lãnh đạo trong ngành Bảo hiểm
– Hiểu được và áp dụng được 5 cấp độ lãnh đạo để đánh giá bản thân và có kế hoạch phát triển
– Biết cách phát triển bản thân để tăng sức ảnh hưởng và phát triển đội ngũ hiệu quả

Kết thúc khóa học, Lãnh đạo của Prudential chắc chắn nhận được những giá trị cần thiết và rút ra được đường lối đúng cho công tác quản trị doanh nghiệp và phát triển cá nhân.

#topskills #disc #kynangmem #skills #Ứng_Dụng_Phân_Tích_Hành_Vi