KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP – PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC

Ngày 01/04, Generali đã khởi động tháng mới với 80 thế hệ Diamond Leaders tham dự khóa đào tạo Khẳng Định Đẳng Cấp – Phát Triển Vượt Bậc.

Với mục tiêu hiểu được vai trò – nhiệm vụ – nguyên tắc bán hàng cơ bản, khóa học giúp học viên:
● Làm rõ 7 cấp độ bán hàng phổ biến;
● Nắm được công cụ phân tích hành vi khách hàng;
● Nhận diện được phong cách bán hàng đặc trưng của bản thân để điều chỉnh và cải thiện;
● Nhận diện được phong cách/hành vi mua hàng đặc trưng của từng nhóm khách hàng khác nhau, nhằm phát triển kế hoạch tiếp cận phù hợp.

Từ đó, học viên biết cách điều chỉnh hành vi theo từng phong cách của khách hàng để kết nối, trình bày sản phẩm, chốt sale, cũng như có kế hoạch chăm sóc sau bán hàng hiệu quả hơn.

Thông qua hình thức trải nghiệm độc đáo của các khóa đào tạo, tất cả học viên “có trong tay” bộ công cụ hành vi năng lực và hiểu rõ về 4 nhóm tính cách chủ đạo (DISC), để có thể ứng dụng vào thực tiễn, giúp cho doanh nghiệp phát triển.