(DISC) Phong cách nhóm D – Sư tử

NHÓM D “CỨNG NHẮC” VÀ THIẾU KIÊN NHẪN

Nhóm D – #Dominance; biểu tượng của con sư tử đầu đàn với nhóm tính cách THỐNG TRỊ. Trong con người họ có sẵn những tố chất rất sáng của một người lãnh đạo thực thụ; họ có đủ khả năng để trở thành một nhân tố dẫn đầu. Nhưng đâu đó, ẩn bên trong những ưu điểm lại là những nhược điểm thuộc về bản tính, mà nhóm D sẽ cần rất nhiều thời gian để khắc phục. Đó là gì?