(DISC) Phong cách nhóm C – Cú mèo

” QUÁ KHẮT KHE !!!” – NHÓM C CÓ NHƯ LỜI ĐỒN?

“Nổi danh” là một người tỉ mỉ và chi tiết, đây là cá tính “ăn tiền” của nhóm C; nhưng cũng họ cũng đang mất khá nhiều thứ với bản tính này: kỹ tính đến mức khắc khe, mất quá nhiều thời gian cho việc phân tích.