CÔNG TY TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN – KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO NỀN TẢNG

Giao tiếp vẫn luôn là yếu tố hàng đầu mở đường quyết định cho sự thành công hay thất bại trong mọi mối quan hệ và cả trong doanh nghiệp. Người lãnh đạo giỏi hiểu rằng, việc đào tạo, các kế hoạch công việc được đề ra đạt kết quả tốt khi một tập thể có sự gắn kết nhất định. Giao tiếp tốt sẽ giao việc ‘’đúng người – đúng việc.” Bên cạnh đó, lãnh đạo cũng cần tiếp thêm năng lượng cho nhân viên, truyền động lực và đam mê để nhân viên có thể phát huy hết khả năng.

 

Đó chính là lý do TOPSKILLS đồng hành cùng Công ty TNHH TRAPHACO HƯNG YÊN tổ chức hai chương trình đào tạo dành cho đội ngũ quản lỹ của công ty vào ngày 04/12 và 11/12 năm 2021. Nội dung chương trình bao gồm:

  1. Kỹ năng giao tiếp và giao việc hiệu quả 

Thời gian: ngày 04/12/2021

Hình thức: Online

Mục tiêu:

  • Hiểu được tầm quan trọng của giao tiếp hiệu quả trong dẫn dắt đội ngũ
  • Biết được các nguyên tắc Thấu hiểu bản thân và người xung quanh để giao tiếp một cách hiệu quả bằng bộ công cụ DISC
  • Biết cách kiểm soát và cân bằng cảm xúc trong giao tiếp
  • Hiểu và áp dụng được các kỹ thuật phản hồi, giao việc cho nhân viên

2. Tạo động lực cho đội ngũ

Thời gian: ngày 04/12/2021

Hình thức: Online

Mục tiêu:

  • Nhận thức được tầm quan trọng công việc động viên nhân viên đối với người quản lý
  • Nắm vững và vận dụng thành thạo các phương pháp tạo động lực làm việc hiệu quả cho nhân viên

 

Trong quá trình đồng hành xuyên suốt cùng TOPSKILLS, mỗi ngày các anh chị học viên đều có một bước đi mới và một sự thay đổi tích cực. Kết thúc mỗi chương trình, học viên không chỉ hài lòng trước những kỹ năng đào tạo thực tế, mà còn là niềm vui khi ứng dụng tốt nguồn kiến thức vào quá trình xây dựng và phát triển của cả doanh nghiệp.