CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KAROFI – TƯ DUY LÃNH ĐẠO NỀN TẢNG

Lãnh đạo là đầu não của mỗi doanh nghiệp. Một lãnh đạo với tư duy đúng đắn, luôn đổi mới sẽ là nền tảng cho sự phát triển và thành công bền vững.

Trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế toàn cầu, nhà lãnh đạo cần nhận thức và thay đổi những tư duy để phù hợp với xu hướng mới, xây dựng hệ thống vận hành hiệu quả, tạo đà phát triển năng lực cho đội ngũ nhân viên của mình.

Lãnh đạo giỏi – giỏi tư duy là điều mà Công ty Cổ phần Tập đoàn KAROFI cùng TOPSKILLS hướng đến. Chính vì thế, ngày 12/12/2021, chương trình đào tạo: TƯ DUY LÃNH ĐẠO NỀN TẢNG đã được tổ chức online với sự tham gia của ban quản lý KAROFI.

 

Chương trình đã diễn thành ra thành công với những mục tiêu đạt được như sau:

  • Hiểu được tư duy, vai trò và nhiệm vụ của một quản lý/ lãnh đạo
  • Biết được các kỹ năng nền tảng của một quản lý/ lãnh đạo và kế hoạch phát triển bản thân
  • Thay đổi nhận thức, xây dựng phong thái lãnh đạo.