CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ AN GIA – THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG SAU BÌNH THƯỜNG MỚI

Trong giai đoạn bình thường mời, nắm bắt hành vi người tiêu dung được xem là một trong những thách thức lớn của doanh nghiệp. Bởi hành vi của khách hàng đã thay đổi nhanh chóng trong và sau đại dịch. Sự thay đổi này buộc doanh nghiệp phải hành động để thích nghi và tồn tại.

Thấu hiểu khách hàng được xem là tiền để cho việc kinh doanh. CHính vì thế mà TOPSKILLS đã tổ chức chương trình: THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG SAU BÌNH THƯỜNG MỚI cùng CÔNG TU CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHẢ AN GIA.

Ngày 18/10/2021, hơn 600 nhân viên của AN GIA đã cùng tham gia trực tiếp và qua zoom nhằm đạt được những mục tiêu sau:

  • Hiểu được hành vi khách hàng sau giãn cách, cả trực tuyến và trực tiếp để tiếp cận và bán hàng hiệu quả
  • Kich hoạt tinh thần mới để thành công trong công việc

 

 

Đại dịch buộc chúng ta phải học cách thích ứng với những điều bất thường đang diễn ra, và điều này đang dần trở nên bình thường. Với khía cạnh lấy khách hàng làm trọng tâm, sau chương trình, các nhân viên của AN GIA đã được đầu tư để trở nên linh hoạt hơn trong việc tối ưu trải nghiệm khách hàng cũng như linh hoạt hơn trong việc tương tác với khách hàng.