Khóa Phân tích hành vi (DISC) dành cho Quản lý GenE của Generali

Bên cạnh khóa học ứng dụng cho bán hàng, 30 Quản lý GenE từ Generali tiếp tục tham gia khóa đào tạo Phân Tích Hành Vi (DISC) vào sáng ngày 02/04 vừa qua.

Chương trình truyền tải các mục tiêu như sau:
● Nền tảng quan trọng về người dẫn dắt;
● Nhận diện phong cách/hành vi lãnh đạo của bản thân;
● Nhận diện phong cách/hành vi của nhân viên/ đồng nghiệp/ lãnh đạo;
● Ứng dụng phân tích hành vi để quản lý/ phát triển đội ngũ hiệu quả.