BRIDGESTONE VIỆT NAM – KỸ NĂNG CỐ VẤN VÀ KHAI VẤN

Ngày nay, Coaching và Mentoring là hai hoạt động không thể thiếu trong mỗi tổ chức. Đây cũng được xem như là hai công cụ mạnh hơn đào tạo trong việc phát triển đội ngũ. Một lãnh đạo giỏi khi làm chủ được hai điều này sẽ kiến tạo nên một đội ngũ tinh nhuệ và gắn kết.

Với mục tiêu chinh phục những mục tiêu cao hơn trong tương lai, BRIDGESTONE Việt Nam đã chọn TOPSKILLS làm người đồng hành cùng Công ty trong chương trình đào tạo: KỸ NĂNG CỐ VẤN VÀ KHAI VẤN (MENTORING AND COACHING SKILLS)

 

 

Khoá đào tạo với sự tham gia của 25 quản lý, lãnh đạo của BRIDGESTONE được tổ chức vào ngày 25/11 và 02/12 năm 2021 với những mục tiêu:

  • Phân biệt được các công cụ khác nhau để phát triển nhân viên
  • Hiểu và áp dụng được cơ bản 02 công cụ mentoring và coaching trong phát triển đội ngũ

 

 

Điều thành công mà TOPSKILLS mang lại sau khoá đào tạo là những nhà Quản lý dễ dàng sử dụng kỹ năng Mentoring và coaching để giúp đội ngũ của mình cải thiện đáng kể hiệu quả công việc, học hỏi các kỹ năng mới, tự tin hơn và có thể đưa ra quyết định tốt hơn cho quá trình phát triển nghề nghiệp của mình.